Pregled številke / Issue Contents

1995 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Spinozzi Monai Liliana
Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | nadiško narečje


Strani / Pages: 411–425   [ COBISS ID: 59077632 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LKTELASN ]

Zadravec Franc
Stvarni roman Izganjalec hudiča

Ključne besede: slovenska književnost | stvarni roman


Strani / Pages: 427–440   [ COBISS ID: 1547106 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UUVRPGEJ ]

Hočevar Gregorič Mateja
Slovenski neštevni samostalniki in njihova obravnava v SSKJ

Ključne besede: slovenščina | samostalnik


Strani / Pages: 441–458   [ COBISS ID: 59078144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-L5ANDYWQ ]

Vidovič-Muha Ada
Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja

Ključne besede: slovenščina | slovarji | osnove | 19. st.


Strani / Pages: 459–468   [ COBISS ID: 1703266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DJISXH7V ]

Seitz Elisabeth
Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? Dvojično vezniško priredje v izbranih besedilih Primoža Trubarja. Martina Lutra in njunih sodobnikov

Ključne besede: slovenščina | prevajanje | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 469–489   [ COBISS ID: 59079680 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LLDRRS4V ]

Skaza Aleksander
Neutrudni iskalec lepote - profesor Aleksandar Flaker (Nekoliko pozni zapis ob sedemdesetletnici)

Ključne besede: ruska književnost | literarni zgodovinarji | jubileji


Strani / Pages: 491–502   [ COBISS ID: 1705314 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FX1CRW3T ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=242
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54