Pregled številke / Issue Contents

1995 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Novak Vilko
Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjánski pesmarici I

Ključne besede: slovenska književnost | nabožna književnost | liturgična pesem | cerkvena pesem | Martjánska pesmarica | Trubar, Primož | Dalmatin, Jurij


Strani / Pages: 267–275   [ COBISS ID: 1546082 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EKPQRWCQ ]

Toporišič Jože
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

Ključne besede: slovenščina | slovarji | 19. st.


Strani / Pages: 277–291   [ COBISS ID: 1705058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CZHZM080 ]

Zadravec Franc
Poetika in gnoza romana Romanje za Animo

Ključne besede: literatura in filozofija | literatura in religija | filozofski roman


Strani / Pages: 293–302   [ COBISS ID: 1546338 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BFGIH71D ]

Hammel Robert, Lehfeldt Werner
Sestav tvorbe sedanjiških oblik v slovenščini

Ključne besede: slovenščina | slovnica


Strani / Pages: 303–318   [ COBISS ID: 59075072 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TYULPRGT ]

Hladnik Miran
Količinske in empirične raziskave literature

Ključne besede: literarna veda | metodologija literarne vede | empirizem | računalništvo v literarni vedi


Strani / Pages: 319–340   [ COBISS ID: 1546594 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YJG1TMSH ]

Jakopin Primož
Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: Slovar slovenskega knjižnega jezika | slovenščina | ocene in poročila


Strani / Pages: 341–375   [ COBISS ID: 59076096 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XEBWKOWK ]

Košuta Miran
Sodobno slovensko slovstvo v Italiji

Ključne besede: slovenska književnost | zamejska književnost


Sinopsis: Bibliografija sodobnega slovenskega slovstva v Italiji (do septembra 1995)


Strani / Pages: 377–401   [ COBISS ID: 1546850 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1LVZD4JX ]

Kalin Golob Monika
Monografija o purizmu

Ključne besede: lingvisika | purizem


Strani / Pages: 403–407   [ COBISS ID: 16242525 ]

Magocsi Paul Robert
Rodil se je nov slovanski jezik

Ključne besede: rusinščina | Slovaška | Rusini | narodne manjšine


Strani / Pages: 408–410   [ COBISS ID: 59077120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SFOXOXMA ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=241
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54