Pregled številke / Issue Contents

1995 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Hladnik Miran
Temeljni problemi zgodovinskega romana ( 1. del)

Ključne besede: slovenska književnost | književnost | zgodovinski roman | zgodovinski motivi


Strani / Pages: 1–12   [ COBISS ID: 51071232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6AJMMF8X ]

Toporišič Jože
Besedilna skladnja

Ključne besede: besedilna skladnja | zgodovinski prikazi | slovenščina | lingvistika


Strani / Pages: 13–23   [ COBISS ID: 51072256 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JPJJMGZT ]

Zadravec Franc
Poetika in stil Kovičevega romana Pot v Tremo


Strani / Pages: 25–37

Petrov-Slodnjak Marija
Duhovna atmosfera v Salzburgu v času Trubarjevega šolanja

Ključne besede: kulturna zgodovina | zgodovinopisje | šolanje | Salzburg | Avstrija | Nemčija


Strani / Pages: 39–47   [ COBISS ID: 51073792 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I2QVOF2G ]

Glušič Helga
Poezija Milene Šoukal

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | ZDA | biografije | literarne kritike


Strani / Pages: 49–57   [ COBISS ID: 51074304 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YHKTVNMV ]

Štuhec Miran
Pomen aktantske ravni v pripovedni prozi Petra Božiča

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne kritike


Strani / Pages: 59–76   [ COBISS ID: 51075072 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HEWPRMM0 ]

Jakopin Franc
František Václav Mareš (20. 12. 1922-3. 12. 1994)

Ključne besede: biografije | biographies


Strani / Pages: 77–79   [ COBISS ID: 51075840 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SQOQE3LK ]

Frangeš Ivo
F. Bernik: Slowenische Literatur im Europäischen Kontext


Strani / Pages: 80–82

Logar-Pleško Alenka, Sollner-Perdih Anka
Bibliografija Helge Glušič ob šestdesetletnici

Ključne besede: slovenska književnost | bibliografije | literarni zgodovinarji


Strani / Pages: 83–102   [ COBISS ID: 51077376 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H8BEWOAD ]

Logar-Pleško Alenka, Sollner-Perdih Anka
Dodatek k bibliografiji Matjaža Kmecla

Ključne besede: slovenska književnost | bibliografije | literarni zgodovinarji


Strani / Pages: 103–104   [ COBISS ID: 51078144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GPA3K3CH ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=239
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54