Pregled številke / Issue Contents

1994 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos Janko
Prešeren in krščanstvo

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | krščanstvo | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | Christianity | literary studies


Sinopsis: Razprava raziskuje problem Prešernovega razmerja do religije, Cerkve in krščanstva na dveh ravneh - najprej na biografski ravni z obravnavo ustrezne dokumentacije, zlasti pričevanj sodobnikov in spominov na pesnika; nato na ravni njegove poezije, z interpretacijo tistih besedil, iz katerih se da razbrati, kako se je to razmerje spreminjalo in kakšne so bile njegove notranje dileme.


Strani / Pages: 1–16   [ COBISS ID: 1329718 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XY7H7LDO ]

Paternu Boris
Črtomirova spreobrnitev

Ključne besede: Prešeren, France: Krst pri Savici | slovenska poezija | slovenska književnost | romantika | literarne študije | Krst pri Savici | Črtomir | krščanstvo


Sinopsis: Prešernova "povest v verzih" Krst pri Savici (1836) ima v svojem tematskem središču tudi eksistencialni problem preloma iz poganstva v krščanstvo, utemeljen na svobodoumnem pojmovanju religioznosti. To pojmovanje pa je notranje diferencirano in razpeto med skepticizmom in nostalgijo. Skladno s tem sodi pesnitev po svoji žanrski pripadnosti med tiste romantične poeme, ki pomenijo dezintegracijo epa, ki pa ne poteka v smeri romana, temveč lirske epike.


Strani / Pages: 17–24   [ COBISS ID: 1329462 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0068KTH5 ]

Toporišič Jože
Izdaja Brižinskih spomenikov iz leta 1992

Ključne besede: Brižinski spomeniki | slovenščina | 1992


Strani / Pages: 25–38   [ COBISS ID: 59057408 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YQFPRHG9 ]

Zadravec Franc
Današnji slovenski roman in okupacijski čas

Ključne besede: slovenska književnost | roman | NOB | 1941-1945 | literarne študije


Strani / Pages: 39–50   [ COBISS ID: 59057664 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IGXU9MLP ]

Majdič Viktor
Slovaropisne pasti in zagate priročnika Slovenska krajevna imena

Ključne besede: slovenščina | slovarji | Slovenska krajevna imena | priročniki


Strani / Pages: 51–79   [ COBISS ID: 59057920 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NN0YC372 ]

Juvan Marko
Interesi parodij, literarni kanon in razvoj

Ključne besede: literarna teorija | literarna estetika | parodija | literarni kanon | literary theory | literary aesthetics | parody | literary canon


Strani / Pages: 81–109   [ COBISS ID: 59058176 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WUGC1E4J ]

Skaza Aleksander
Ritmizacija proze v romanu Peterburg Andreja Belega

Ključne besede: ocene in poročila | Belyj, Andrej: Peterburg | ruska književnost | literarne kritike


Strani / Pages: 111–129   [ COBISS ID: 59058432 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GEPXQZDB ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=236
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54