Pregled številke / Issue Contents

1993 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Müller Jakob
Publicistika in slovar

Ključne besede: slovarji | Slovar slovenskega knjižnega jezika | publicistika


Strani / Pages: 329–343   [ COBISS ID: 43027456 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CHJK92F0 ]

Shigemori Bučar Chikako
Izražanje samodejnega dejanja v japonščini in slovenščini

Ključne besede: slovenščina | japonščina | lingvistika


Strani / Pages: 345–358   [ COBISS ID: 43028480 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SOVZQBQB ]

Krstič Adriana
Besedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Vso pot do Pulsnitza Mihe Mazzinija

Ključne besede: literarne študije | slovenska proza | Mazzini, Miha: Vso pot do Pulsnitza


Strani / Pages: 359–380   [ COBISS ID: 43029504 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SS5Y9CFN ]

Duličenko Aleksander D.
O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883-1893

Ključne besede: 1883/1893 | Rezija | dialektologija


Strani / Pages: 381–389   [ COBISS ID: 43031552 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-V7N771JU ]

Jakopin Franc
France Bezlaj (19. 9. 1910 - 27.4. 1993)


Strani / Pages: 391–393

Neweklowsky Gerhard
Spremembe in možnosti avstrijskih slavistov (Poročilo v okviru srečanja slavistov Celovec-Ljubljana, maj 1993)

Ključne besede: slovenščina | Avstrija | slavisti | zgodovinski prikazi


Strani / Pages: 393–398   [ COBISS ID: 43034368 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SUP3H4DH ]

Osolnik Vladimir
Novo v hrvaškem jezikoslovju

Ključne besede: jezikoslovje | lingvistika | hrvaško jezikoslovje


Strani / Pages: 398–407   [ COBISS ID: 15347554 ]

Skaza Aleksander
""Post-sodobno" aktualizirani F. M. Dostojevski"


Strani / Pages: 407–414

Kocijan Gregor
Literarnovedni most med sosednjima narodoma

Ključne besede: Pirjevec, Marija: Na pretoku dveh literatur | literarne študije | slovenska književnost | Italija | italijanska književnost | primerjalne študije


Strani / Pages: 414–416   [ COBISS ID: 43055616 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MBJ2L2ST ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=234
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54