Pregled številke / Issue Contents

1993 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Furlan Metka
O nekaterih slovenskih dvojnicah tipa rakitje : rokitje

Ključne besede: slovenščina | fonetika | jezikoslovje


Strani / Pages: 219–229   [ COBISS ID: 42968832 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7FYVMBIF ]

Skaza Aleksander
""Poèma« v ponimanii i tvorčestve F. M. Dostoevskogo""


Strani / Pages: 231–236

Paliga Sorin
Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n. š. (Še enkrat o jezikoslovnem mitu)


Strani / Pages: 237–243

Hödel Robert
Fiktivno in dejansko v Selitvah (1929) M. Crnjanskega (Zgodovinski roman?)


Strani / Pages: 245–252

Tokarz Božena
Tone Pretnar: življenje med znanostjo in literaturo

Ključne besede: Pretnar, Tone


Strani / Pages: 253–256   [ COBISS ID: 43018752 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IMAFSUN6 ]

Saksida Igor
Kdaj Slovenščina zdaj?

Ključne besede: Gjurin, Velimir: Slovenščina zdaj! | slovenščina | jezikovna pravila | jugoslovanska vojska | jezik poveljevanja | članki | polemike


Strani / Pages: 256–259   [ COBISS ID: 43019264 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HP5VLNZN ]

Križaj Martina
Abeceda pravopisa Marte Kocjan-Barle

Ključne besede: Kocjan-Barle, Marta: Abeceda pravopisa | slovenščina | pravopis | priročniki | vaje | ocene


Strani / Pages: 259–262   [ COBISS ID: 43020032 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EDT7HRQJ ]

Toporišič Jože
Miklošičev zbornik

Ključne besede: zborniki | Miklošičev zbornik | slavisti | slavistika | slovanski jeziki | lingvistika | mednarodna posvetovanja | ocena | kritika


Strani / Pages: 262–264   [ COBISS ID: 43021568 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FLXXUYYL ]

Hočevar Mateja
Sršenov Jezik naš vsakdanji

Ključne besede: slovenščina | slovenski pravopis | jezikovni priročniki | Jezik naš vsakdanji | ocene


Strani / Pages: 265–267   [ COBISS ID: 43022080 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BHEH5PAQ ]

Lukacs Istvân
Robert Braun o razvoju slovenske nacionalne ideje (Prispevek k slovensko-madžarskim kulturnozgodovinskim stikom)

Ključne besede: slovenistika | kulturna zgodovina | študije


Strani / Pages: 267–270   [ COBISS ID: 43023872 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TU0MDQDM ]

Magocsi Paul Robert
Znanstveni seminar o kodifikaciji rusinskega jezika

Ključne besede: rusinščina | seminarji


Strani / Pages: 270–272   [ COBISS ID: 43025920 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ESNHYC0E ]

Šerc Slavo
Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof. dr. Erwina Wedla


Strani / Pages: 273–275   [ COBISS ID: 43026688 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QHJB7MYX ]

Logar-Pleško Alenka
Bibliografija Toneta Pretnarja

Ključne besede: bibliografije | literarni zgodovinarji | slavisti


Strani / Pages: 277–295   [ COBISS ID: 43026944 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CBSD0ZDE ]


Bibliografija Jožeta Pogačnika (Ob šestdesetletnici)

Ključne besede: bibliografije | bibliographies


Strani / Pages: 297–328   [ COBISS ID: 43027200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-E9JI3W8Q ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=233
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54