Pregled številke / Issue Contents

1992 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Shigemori-Bučar, Chikako
Izražanje povratnega dejanja v japonščini in slovenščini

Ključne besede: slovenščina | japonščina | slovnica


Strani / Pages: 143–157   [ COBISS ID: 31309568 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NFRNLBXJ ]

Toporišič, Jože
Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | tipologija | slovanski jeziki | jezikoslovje | jezikovna zvrstnost | jezikovna norma


Strani / Pages: 159–177   [ COBISS ID: 31303168 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZQXBZIWY ]

Stanič, Tatjana
Stilistični postopki v poeziji Milana Jesiha

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 179–196   [ COBISS ID: 31310592 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6JG402Q0 ]

Rakić, Stanimir
Vrsta sufiksa i pravilo akcenta u srpskohrvatskom jeziku


Strani / Pages: 197–207

Mahnič, Joža
Kozakov Bohinjski pastoral

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 209–214   [ COBISS ID: 31311104 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FVVJHFKV ]

Lukács, István
Endre Ady pri Slovencih

Ključne besede: madžarska književnost


Strani / Pages: 214–218   [ COBISS ID: 31311360 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8NANEUS7 ]

Jarc, Marco
Prvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872

Ključne besede: angleška književnost | prevajanje | literarne kritike


Strani / Pages: 219–223   [ COBISS ID: 31311872 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JHWH23VA ]

Šerc, Slavo
Teorija cikliziranja in izbirni cikli Karla Tomana


Strani / Pages: 224–226

Jež, Niko
Norveška bibliografija prevodov iz poljske književnosti

Ključne besede: poljska književnost | norveščina | prevodi | Polsk literatur i norsk oversettelse 1826-1989


Strani / Pages: 226–228   [ COBISS ID: 31312384 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-29OX1MIW ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=229
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54