Pregled številke / Issue Contents

1992 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rozman, Andrej
Viktor Smolej – osemdesetletnik

Ključne besede: slavisti | slovakisti | jubileji


Strani / Pages: 3–4   [ COBISS ID: 31302912 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IKSLNPPM ]

Toporišič, Jože
Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika

Ključne besede: slovenščina | knjižni jezik | tipologija | slovanski jeziki | jezikoslovje | jezikovna zvrstnost | jezikovna norma


Strani / Pages: 5–18   [ COBISS ID: 31303168 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZQXBZIWY ]

Milutinović, Zoran
Šta je legendarno u Legendi o svetom Čeu

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 19–29   [ COBISS ID: 31303680 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OM0HJUA6 ]

Merkù, Pavle
Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice

Ključne besede: slovenščina | toponomastika | Trst


Strani / Pages: 31–41   [ COBISS ID: 31304192 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KRQFDHES ]

Juvan, Marko
Pesmi v stereofoniji: skica za medbesedilne figure

Ključne besede: literarna teorija | medbesedilnost | literary theory | intertextuality


Strani / Pages: 43–59   [ COBISS ID: 31304960 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BEBEE1VR ]

Lenček, Rado L
Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 61–77

Javornik, Miha
M. A. Bulgakov – umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno

Ključne besede: ruska književnost | kritika in študije


Strani / Pages: 79–101   [ COBISS ID: 31307008 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ENH3V7KQ ]

Korošec, Tomo
Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu

Ključne besede: slovenski jezik | časnikarstvo | sporočanje


Strani / Pages: 103–116   [ COBISS ID: 31307264 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ARHR1GRD ]

Greenberg, Marc L
Nov pregled sosednjega hrvaškega narečja

Ključne besede: hrvaški jezik | narečja | kajkavsko narečje


Strani / Pages: 117–119   [ COBISS ID: 31307520 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TKW8GMFO ]

Merkù, Pavle
Kraški j < l' pred polovico XVI. stoletja

Ključne besede: slovenščina | narečja | kraško narečje


Strani / Pages: 120–122   [ COBISS ID: 31308032 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QDPDBUBE ]

Rozman, Andrej
Bibliografija Viktorja Smoleja: ob osemdesetletnici

Ključne besede: slavisti | slovakisti | bibliografije


Strani / Pages: 123–142   [ COBISS ID: 31308544 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PXWJ2P7N ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=228
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54