Pregled številke / Issue Contents

1991 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos, Janko
Ep in roman na Slovenskem

Ključne besede: slovenska književnost | literarne zvrsti | ep | roman


Strani / Pages: 371–389   [ COBISS ID: 31299072 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WCLFAIXK ]

Zadravec, Franc
Slovenski roman danes

Ključne besede: slovenska književnost | sodobni slovenski roman | roman | literarne študije | literarna kritika


Strani / Pages: 391–412   [ COBISS ID: 31299328 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GCNUUWLT ]

Pirjevec, Marija
Pisatelj Boris Pahor med etničnim in ontološkim humanizmom

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 413–419   [ COBISS ID: 31299584 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HHE5IXF8 ]

Paternu, Boris
Jezikovna misel v slovenski književnosti

Ključne besede: slovenska književnost | literarna kritika | filozofija


Strani / Pages: 421–437   [ COBISS ID: 31299840 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JMOMSKIO ]

Bernik, France
Slovenska moderna v "horizontu pričakovanja"

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | slovenska moderna | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 439–454   [ COBISS ID: 31301376 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-V568S7SJ ]

Toporišič, Jože
Jezikoslovna teorija Matije Čopa v slovenski abecedni vojni

Ključne besede: slovenščina | zgodovina | abecedna vojna | črkarska pravda | 19. st.


Sinopsis: Matija Čop's linguistic views in the ABC war


Strani / Pages: 455–474   [ COBISS ID: 31302144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LMF5RL6Z ]

Munda, Jože
Bibliogarfija Janka Kosa: ob šestdesetletnici


Strani / Pages: 475–496

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=227
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54