Pregled številke / Issue Contents

1991 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Derganc, Aleksandra
Ob sedemdesetletnici profesorja Franca Jakopina

Ključne besede: rusisti | obletnice


Strani / Pages: 271–276   [ COBISS ID: 31297280 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TBKZMTYZ ]

Derganc, Aleksandra
O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini

Ključne besede: slovenščina | ruščina | samostalniki | število


Strani / Pages: 277–283   [ COBISS ID: 31297536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GZQRFJHE ]

Korošec, Tomo
Vzorci poročevalskih stopenj

Ključne besede: slovenščina | časnikarstvo | zvrstnost slovenskega jezika


Strani / Pages: 285–300   [ COBISS ID: 31297792 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GUDWWBEY ]

Toporišič, Jože
Pomenske skupine samostalniških zloženk

Ključne besede: slovenščina | pomenoslovje | besedotvorje | zloženke


Strani / Pages: 301–316   [ COBISS ID: 31298048 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YVKTR4RV ]

Vidovič-Muha, Ada
Nekaj temeljnih prvin za "besedotvorno šolanje"

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje


Strani / Pages: 317–326   [ COBISS ID: 31298304 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Y2KNXGRK ]

Simoniti, Barbara
Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja

Ključne besede: angleška književnost | English literature


Sinopsis: Na Slovenskem imajo Gulliverjeva potovanja že skoraj stoletno zgodovino: prvič so izšla 1894 v sentimentalni večerniški priredbi Vinka Bregarja z naslovom Potovanje v Liliput. Nove izdaje še kar nastajajo - od stripa do slikanice za najmlajše in gledaliških priredb. Imamo osemnajst različic Gulliverja, od tega sedemnajst priredb in le en prevod. Namen tega zapisa je prikazati odnos med izvirnikom in slovenskim prevodom. Ta je izšel 1951, točno dve stoletji in četrt za izvirnikom, kar se zdi silno veliko, hkrati pa je eden naših zgodnejših prevodov iz angleščine. Kasneje je bil še trikrat ponatisnjen-nazadnje 1986.


Abstract: The subject of this paper is the Slovene translation of Gulliver's Travels by Izidor Cankar, first published in 1951; reprinted in 1967 and 1986. Since it represents the only complete version of Swift's text in Slovene, its impact on the readership cannot be underestimated. The tradition of Gulliver in Slovenia extend over a century, and it comprises 18 different versions; 17 of them are adaptations for children. As a consequence, Gulliver features predominantly as a fairy tale hero. The variety of the texts signifies that the book has established a certain modus vivendi of its own. The common notion of Gulliver has been further influenced by the fact that Cankar provided his own adaption in 1953 - a fact that of course highlights the translator's attitude to the original. Consequently, the main part of this paper consists of examples which illustrate the changes that the original underwent in the target language. The discussion concentrates on the evoked stylistic effects, or, rather, miseffects, and particularly on the modified reader's respone.


Strani / Pages: 327–345   [ COBISS ID: 3426820 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HCHTMWFJ ]

Bonazza, Sergio
Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. stoletja in v začetku 19. stoletja

Ključne besede: kulturna zgodovina | Italija | Slovenija


Strani / Pages: 347–353   [ COBISS ID: 31298560 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9E0EG1KL ]

Hafner, Jana
Bibliografija Franca Jakopina: ob sedemdesetletnici

Ključne besede: bibliografija


Strani / Pages: 355–369   [ COBISS ID: 31298816 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WE66V0GS ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=226
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54