Pregled številke / Issue Contents

1991 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Orel-Pogačnik, Irena
Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih

Ključne besede: slovenščina | samostalnik | slovaropisje | zgodovina


Strani / Pages: 145–163   [ COBISS ID: 31294208 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FZZZC9PZ ]

Bjelčević, Aleš
Literarna veda, teorija pomena in umetna inteligenca: današnji pomen knjige Denisa Poniža Slovenski jezik, literatura in računalniki

Ključne besede: Poniž, Denis: Slovenski jezik, literatura in računalniki | slovenščina | slovenska književnost | računalništvo


Strani / Pages: 165–181   [ COBISS ID: 31294464 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KLUPKJDU ]

Jesenšek, Marko
Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze

Ključne besede: slovenski jezik | slovnica | slovene language | grammatik


Sinopsis: V slovenskih prevodih Nove zaveze konec 18. stoletja (Štefan Küzmič, 1771 in Jurij Japelj, 1784 - Japelj ni poznal prekmurskega tiska) raziskava deležijsko-deležniških skladov odkriva skladenjska sestava. Küzmič je prevajal pogosto z deležji in deležniki na -č in -ši (zlasti zadnji so za osrednjeslovenski knjižni jezik nenavadni, izražajo pa preddobnost), Japelj pa je poznal le še oblike na -č, izražajoče istodobnost. Preddobnost je izražal opisno s priredji in odvisniki ali pa je namesto deležja na -ši uvajal zgoščevalec nedoločnik.


Abstract: From the two late 18th century Slovene translations of the New Testament (by Štefan Küzmič, 1771, and Jurij Japelj, 1784) it is evident that Jurij Japelj et al. were not aware of the Prekmurje literary tradition. Küzmič and Japelj used two different syntactic systems. Štefan Küzmič frequently used present active participles ending in -č and past active participles ending in -ši (the latter, expressing anteriority, is unusual for the Central Slovene standard). Jurij Japelj, however, used the present active participles in -č, to express simultaneity; in order to express anteriority heresorted to coordinate, subordinate and infinitival constructions.


Strani / Pages: 183–198   [ COBISS ID: 3430148 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IOKLNIZK ]

Trobevšek, Marko
Ples želja med zublji in odpovedjo: o posebnostih v erotični izpovedi Franceta Balantiča

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 199–214   [ COBISS ID: 31294976 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-EDIRPKUG ]

Toporišič, Jože
Besedotvorno šolanje

Ključne besede: slovenščina | besedotvorje | polemike


Strani / Pages: 215–237   [ COBISS ID: 31295232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LXLX1JIX ]

Kos, Dejan
Ivan Hribovšek in Friedrich Hölderlin

Ključne besede: komparativistika | Hribovšek Ivan | Hölderlin Friedrich


Strani / Pages: 239–251   [ COBISS ID: 3292932 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MXOCLYD7 ]

Furlan, Metka
Od izvora do etimologije besede


Strani / Pages: 253–257

Juvan, Marko
Citatnost in topologija (avantgardne) kulture

Ključne besede: ocene in poročila | literarna teorija | citatnost | review | literary theory


Strani / Pages: 258–261   [ COBISS ID: 31296256 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-W9DA9IXI ]

Orožen, Martina
Bibliografija Martine Orožnove: ob šestdesetletnici

Ključne besede: bibliografija


Strani / Pages: 262–268   [ COBISS ID: 31296768 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CPXQLLK8 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=225
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54