Pregled številke / Issue Contents

1991 / Številka 1

  

Kos, Janko
Problem časa v slovenski liriki

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 1–14   [ COBISS ID: 24841986 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YR5QC4BK ]

Zorko, Zinka
Oblikoslovje Ojstrice na Dravogradom: (z glasoslovnim orisom)


Strani / Pages: 15–28

Perčič Tone
Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem

Ključne besede: Dante Alighieri | italijanska književnost | prevodi


Strani / Pages: 29–52   [ COBISS ID: 24843522 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-B53TWH2R ]

Korošec, Tomo
Časopisni naslovi glede na ločila: k stilni vlogi ločil v časopisnih naslovih dnevnika Delo

Ključne besede: časnikarstvo | slovenščina


Strani / Pages: 53–70   [ COBISS ID: 24844034 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KGV4RYEV ]

Lukács, István
Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju

Ključne besede: madžarska književnost | prevodi


Strani / Pages: 71–83   [ COBISS ID: 31291648 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-IFD4NEHA ]

Jug-Kranjec, Hermina
Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej

Ključne besede: Pregelj, Ivan | slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 85–100   [ COBISS ID: 24844546 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-A34XTDGP ]

Vidovič-Muha, Ada
Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji

Ključne besede: slovenščina | pomenoslovje


Strani / Pages: 101–113   [ COBISS ID: 24844802 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DV5VFLOJ ]

Toporišič, Jože
Breznik–Ramovšev Slovenski pravopis

Ključne besede: jezikoslovje | pravopis | slovenščina | slovarji | linguistics | orthography | Slovene language | dictionaries


Strani / Pages: 115–126   [ COBISS ID: 24845058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AYQ7VYWQ ]

Kranjec, Marko
Rado L. Lenček in Miloš Okuka: Bibliografija novejše literature o makedonščini, srbohrvaščini in slovenščini


Strani / Pages: 127–128   [ COBISS ID: 24845826 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WIIRFZDG ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=224
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54