Pregled številke / Issue Contents

1990 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Snoj, Marko
Ob osemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja

Ključne besede: jezikoslovje | slovenski jezikoslovci | linguistics | Slovene linguists


Strani / Pages: 317–319   [ COBISS ID: 31286016 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FH9LKBQY ]

Inkret, Andrej
Jubilej Dušana Moravca

Ključne besede: Moravec, Dušan


Strani / Pages: 321–323   [ COBISS ID: 31286528 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-6J9SEXLE ]

Moravec, Dušan
Desetletje ljubljanske "Akademije" (1904–1914)

Ključne besede: društvo Akademija | zgodovina


Strani / Pages: 325–339   [ COBISS ID: 31286784 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MFCHXIJF ]

Korošec, Tomo
Izpustni časopisni naslovi

Ključne besede: slovenščina | naslovi | časniki | novinarstvo


Strani / Pages: 341–349   [ COBISS ID: 22618882 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FFHQL5XZ ]

Šundalić, Zlata
O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti

Ključne besede: lepa Vida | mitologija | slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 351–361   [ COBISS ID: 22619394 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QYSAZW17 ]

Furlan, Metka
Etimologija in besedotvorje

Ključne besede: jezikoslovje | etimologija | besedotvorje | linguistics | etymology | word-formation


Strani / Pages: 363–369   [ COBISS ID: 22620674 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DPHB2IAO ]

Snoj, Marko
Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis'

Ključne besede: etimologija | favus melis


Strani / Pages: 371–374   [ COBISS ID: 22621186 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-BHE6ZIJS ]

Arko, Alenka
Slovenščina na Goriškem kot jezik v stiku

Ključne besede: germansko-romanski vplivi | Goriška | slovenščina


Strani / Pages: 375–398   [ COBISS ID: 22621954 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SKSOI1RE ]

Kržišnik, Erika
Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih

Ključne besede: slovenščina | moderna | frazeologija | tipologija


Strani / Pages: 399–420   [ COBISS ID: 22622210 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-Z0Y043UE ]

Toporišič, Jože
Tretjič o besedotvorni teoriji

Ključne besede: besedotvorje | slovenščina


Strani / Pages: 421–440   [ COBISS ID: 22622978 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-I0XVSO4C ]

Lenček, Rado L
Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 441–451

Hočevar, Mateja
Bibliografija Franceta Bezlaja: ob osemdesetletnici


Strani / Pages: 453–467

Munda, Jože
Bibliografija Dušana Moravca: ob sedemdesetletnici

Ključne besede: bibliografija | Moravec, Dušan


Strani / Pages: 469–489   [ COBISS ID: 23019266 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1VVJUES4 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=223
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54