Pregled številke / Issue Contents

1990 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Povše, Ivana
Govor na Žusmu

Ključne besede: slovenska narečja | Žusem


Strani / Pages: 177–189   [ COBISS ID: 17958658 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CPJPYNZT ]

Paternu, Boris
Prijateljeva zasnova moderne literarne zgodovine: ob njenem jubileju 1919–1989

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska literarna zgodovina | literarna zgodovina | jubileji


Strani / Pages: 191–207   [ COBISS ID: 31283712 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1M44NICV ]

Korošec, Tomo
Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovenskih dnevnikih: tipološka razvrstitev

Ključne besede: slovenščina | novinarstvo | naslovi | tipologija


Strani / Pages: 209–219   [ COBISS ID: 17959938 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WJTHA0YM ]

Pirjevec, Marija
Slovenistika v Italiji (1921–1951)

Ključne besede: Italija | slovenistika


Strani / Pages: 221–231   [ COBISS ID: 17960450 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-4HO2ZASV ]

Bešter, Marja
Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike

Ključne besede: slovenščina | partizanska publicistika


Strani / Pages: 233–252   [ COBISS ID: 17984258 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HVFWQZVW ]

Špacapan, Adrijana
Voduškova poetika pesniške besede

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Vodušek, Božo


Strani / Pages: 253–263   [ COBISS ID: 17985282 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GHJEJJYQ ]

Srebot-Rejec, Tatjana
Zveza dveh zapornikov v slovenščini in angleščini


Strani / Pages: 265–284

Hočevar, Mateja
Nadiško narečje (glasovje in besedje) v humorističnih sestavkih Dóma

Ključne besede: slovenščina | slovenska narečja | nadiško narečje | glasoslovje | besedoslovje | Dom


Strani / Pages: 285–294   [ COBISS ID: 17986818 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TSSGY09G ]

Maver, Igor
Ob izidu knjige Ilije M. Petrovića o Byronu pri Jugoslovanih

Ključne besede: ocene in poročila | Petrović, Ilija M.: Bajron kod Jugoslovena | Byron, George Gordon | literarna recepcija | Jugoslavija


Strani / Pages: 294–300   [ COBISS ID: 31284736 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-CRTUXN0C ]

Pirnat, Marta
Bibliografija jezikoslovnih člankov v Bleiweisovih Novicah

Ključne besede: bibliografija | slovenski jezik | zgodovina


Strani / Pages: 300–309   [ COBISS ID: 31285248 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GKICCTZD ]

Novak, Vilko
Pripombe k madžarski slovenistiki

Ključne besede: Madžarska | slovenistika


Strani / Pages: 309–310   [ COBISS ID: 18061058 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-1UH0XHS1 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=222
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54