Pregled številke / Issue Contents

1990 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Štefan, Rozka
Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi

Ključne besede: slovenska književnost | poljska književnost | literarna recepcija | literarni stiki | slovenski pesniki | slovenski duhovniki | razsvetljenstvo | 18. st. | Lvov | slovensko-poljski kulturni stiki | literarne študije


Strani / Pages: 81–99   [ COBISS ID: 22610434 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9DH4THFX ]

Pohl, Heinz Dieter
Slovenske in (slovanske) izposojenke v nemškem jeziku Koroške II

Ključne besede: jezikoslovje | nemški jezik


Strani / Pages: 101–104   [ COBISS ID: 15148800 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-7ULDEVGO ]

Jug-Kranjec, Hermina
Ekspresionistično preoblikovanje dejanskosti v romanu Bogovec Jernej

Ključne besede: Pregelj, Ivan | slovenska književnost


Strani / Pages: 105–130   [ COBISS ID: 23004930 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VGXDGBEE ]

Mamić, Mile
Slovenske riječi u Rječniku Jugoslovenske akademije

Ključne besede: slovaropisje | slovenačke pozajmice | slovenščina | srbohrvaščina


Strani / Pages: 131–139   [ COBISS ID: 23005442 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PORRGMHW ]

Šuštaršič, Rastislav
Fonološko prilagajanje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino

Ključne besede: slovenščina | izposojenke | angleške izposojenke | izgovor


Strani / Pages: 140–156   [ COBISS ID: 22611970 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FRWJLQQ0 ]

Hladnik, Miran
Zadravčeva monografija

Ključne besede: Poet prekmurskih ravnin Miško Kranjec | slovenska književnost | ocene


Strani / Pages: 157–160   [ COBISS ID: 31282432 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KDOLU3ON ]

Derganc, Aleksandra
Melčukov in Žolkovskega Razlagalno-kombinatorični slovar sodobnega ruskega jezika

Ključne besede: ruščina | slovarji | ocene


Strani / Pages: 160–163   [ COBISS ID: 22618114 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SO4CG3HA ]

Jembrih, Alojz
Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497)

Ključne besede: Harff, Arnold von | srbohrvaščina | zgodovina


Strani / Pages: 163–166   [ COBISS ID: 23008514 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-O9WTMUDT ]

Žele, Andreja
Zbornik Etnologia Slavica, letnik 20

Ključne besede: ocene in poročila | etnologija | slavistika | review | ethnology | Slavicist studies


Strani / Pages: 166–168   [ COBISS ID: 31282944 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DRHJ5N6N ]

Munda, Jože
Bibliografija Jožeta Munde: ob šestdesetletnici

Ključne besede: bibliografija


Strani / Pages: 169–176   [ COBISS ID: 31283200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ODT4RULM ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=221
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54