Pregled številke / Issue Contents

1990 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Furlan, Metka
K nastanku sln. "laglje" 'laže' in sh. "laglji" 'lažji'


Strani / Pages: 1–9

Kos, Janko
Slovenska literatura in Srednja Evropa

Ključne besede: slovenska književnost | Srednja Evropa


Strani / Pages: 11–26   [ COBISS ID: 19797250 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-F3JXI1CJ ]

Hajrov, Šamil Vjaliulovič
Analitični predikatni izrazi v slovanskih jezikih: funkcijske lastnosti. Prevedla Aleksandra Derganc


Strani / Pages: 27–37

Gjurin, Velemir
Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena

Ključne besede: slovenščina | zgodovina | reformacija | 16. stoletje


Strani / Pages: 39–45   [ COBISS ID: 19803906 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RAEESDTZ ]

Toporišič, Jože
Tipologija Riglerjevega jezikoslovnega dela: (ob postumno izdanem izboru njegovih razprav)

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | slovenski jezikoslovci | Razprave o slovenskem jeziku | ocene


Strani / Pages: 47–53   [ COBISS ID: 20475906 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LZ2AJJVL ]

Greenberg, Marc L
Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: razmerje med pisavo in izgovorjavo

Ključne besede: slovenščina | narečja


Strani / Pages: 54–55   [ COBISS ID: 31324672 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DRYZID1Y ]

Pirnat, Marta
Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: predstavljanje oblik

Ključne besede: slovenska narečja | Novak, Vilko: Slovar stare knjižne prekmurščine | prekmurščina


Strani / Pages: 56–57   [ COBISS ID: 31276288 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-TDDETSXW ]

Kržišnik, Erika
Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije

Ključne besede: srbohrvaščina | frazeologija | ocene


Strani / Pages: 57–64   [ COBISS ID: 31276800 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-2MXHMGSD ]

Greenberg, Marc L
Albansko-slovenski slovar in temelji albanske slovnice

Ključne besede: Novšak, France: Albansko slovenski slovar s temelji albanske slovnice | albanščina | slovar | slovnica


Strani / Pages: 64–69   [ COBISS ID: 31277312 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MPSZJKVR ]

Mihelič, Marjanca
K madžarski slovenistiki od Avgusta Pavla dalje

Ključne besede: slovenistika


Strani / Pages: 69–76   [ COBISS ID: 31277568 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UWZ5JXRZ ]

Cvengroš, Gustav
Geneza neobjavljenega Rollandovega pisma Gorkemu. Prevedla Metka Šorli

Ključne besede: literatura


Strani / Pages: 76–79   [ COBISS ID: 31279104 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-GQE32ODL ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=220
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54