Pregled številke / Issue Contents

1989 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Estetika "dveh brezen" v Bratih Karamazovih

Ključne besede: ruska književnost | literarna kritika | ruski pisatelji | Bratje Karamazovi | 19. st.


Strani / Pages: 385–401   [ COBISS ID: 15215872 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-OIQLGXIG ]

Zadravec, Franc
Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški, filozofski in estetiški zavesti v prvi polovici XX. stoletja

Ključne besede: slovenska književnost | ruska književnost | primerjalne študije | primerjalna književnost | estetika | 1. pol. 20. st.


Strani / Pages: 403–427   [ COBISS ID: 15217408 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PP5VSDFG ]

Bernik, France
Heinrich Heine in slovenska literatura

Ključne besede: nemška književnost - kritika in študije | slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 429–443   [ COBISS ID: 15217920 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DKBN4EYE ]

Zadravec, Franc
Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarna kritika | poetika


Strani / Pages: 445–451   [ COBISS ID: 15218432 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UTGOZ4AV ]

Bernik, France
Poezija Stanka Majcna

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies


Strani / Pages: 453–462   [ COBISS ID: 15234560 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RIF3UXHP ]

Hladnik, Miran
Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem: poskus transformacijske literarne analize

Ključne besede: slovenska književnost | Detinstvo


Strani / Pages: 463–469   [ COBISS ID: 15234816 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XZ057B5Z ]

Juvan, Marko
Med identifikacijo in negacijo: pripovedkovni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 471–487   [ COBISS ID: 15248128 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FUFLDGZZ ]

Derganc, Aleksandra
Sprache und Literatur Altrusslands

Ključne besede: ruska književnost | jezikoslovje | ruščina | zborniki | Sprache und Literatur Altrussland | ocene


Strani / Pages: 489–494   [ COBISS ID: 15248640 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-SKKEPBYV ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=219
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54