Pregled številke / Issue Contents

1988 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Steenwijk, Han
Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 331–337

Hladnik, Miran
Prežihov Boj na požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze

Ključne besede: slovenska književnost | kritika in študije | Boj na požiralniku


Sinopsis: Ob noveli Prežihovega Voranca Boj na požiralniku (1935) so za potrebe fabulativne, motivne in tematske analize preizkušene tri metode: E. Frenzel, S. Chatmana in J. M. Lotmana. - Interpretacijska teza razprave je, da konec novele, če ga opazujemo v okviru žanrske tradicije kmečke povesti in iz perspektive proletarske književnosti, ni nujno tragičen.


Abstract: For a triple analysis (of plot, of motive, and of theme) of Prežihov Voranc's short story Boj na požiravniku (1935), three methods are tested: E. Frenzel's, S. Chatman's, and J. M. Lotman's. - The interpretational thesis of the study is that the end of Voranc's story, is viewed within the tradition of the "rural story" as a genre and in the perspective of proletarian literature, is not necessarily tragic.


Strani / Pages: 339–348   [ COBISS ID: 15074816 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WLHZR4NC ]

Paliga, Sorin
Slovansko *s6to- izzivalen problem? Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 349–358

Kenda–Jež, Carmen
Gombrowicz po slovensko: razčlemba prevoda romana Ferdydurke

Ključne besede: poljska književnost | prevodi | prevajanje | slovenščina | Polish literature | translations | translating | Slovene language


Strani / Pages: 359–374   [ COBISS ID: 15075328 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-WAISM6KS ]

Merše, Majda
Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji

Ključne besede: jezikoslovje | slovenski jezik | zgodovina slovenskega jezika | linguistics | Slovene language | history of language


Strani / Pages: 375–397   [ COBISS ID: 15075584 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FIPGDRPG ]

Sirk, Stanislava
Fantastično in fantastična literatura

Ključne besede: fantastična književnost


Strani / Pages: 399–417   [ COBISS ID: 15076352 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AY6W13RW ]

Novak-Popov, Irena
Vesolje v kaplji rose: prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | Župančič, Oton: V zarje Vidove


Strani / Pages: 419–426   [ COBISS ID: 15077120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-9IWULKP9 ]

Grdina, Igor
Vojni dnevnik Edvarda Kocbeka

Ključne besede: slovenska književnost | dnevniki | 2. svetovna vojna


Strani / Pages: 427–436   [ COBISS ID: 15078656 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UGDTKFKK ]

Toporišič, Jože
Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8

Ključne besede: slovenščina | jezikoslovje | simpoziji | Obdobja | ocene


Strani / Pages: 437–449   [ COBISS ID: 15079424 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JWCEHIO0 ]

Stefanović, Mirjana D
Nemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmi. Prevedel Rajko Korošec


Strani / Pages: 449–452

Greenberg, Marc L
Slovar prekmurskega govora

Ključne besede: slovenski jezik - narečja


Strani / Pages: 452–456   [ COBISS ID: 15080704 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QYDZQPPG ]

Požgaj-Hadži, Vesna
Lingvistični časopis Sol

Ključne besede: jezikoslovje | časopisi | ocene


Strani / Pages: 457–458   [ COBISS ID: 15080960 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-VO15ICZH ]

Kreft, Bratko
Dr. Oton Berkopec: v spomin

Ključne besede: Berkopec, Oton


Strani / Pages: 459–460   [ COBISS ID: 15101696 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UXR4CUXU ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=217
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54