Pregled številke / Issue Contents

1988 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Barbarič, Štefan
Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjo

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | prevajanje slovenske književnosti


Strani / Pages: 239–249   [ COBISS ID: 15058944 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-INPCMWT2 ]

Povše, Ivana
Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah

Ključne besede: slovenska narečja


Strani / Pages: 251–266   [ COBISS ID: 15059200 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-H7FAGNRF ]

Kirchhoff, Hans Joachim
Zum Problem sprachlicher Adäquatheit/Angemessenheit: Einige Bemerkùngen zu ausgewählten übersetzungen einiger slovenischer Gedichte ins Deutsche unter besonderer Berüksichtigung des Bildaspekts


Strani / Pages: 267–282

Pederin, Ivan
Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu

Ključne besede: avstrijska književnost


Strani / Pages: 283–291   [ COBISS ID: 15061760 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YOYOCGAA ]

Svetel, Boris
Ivo Svetina: Marija in živali – pesniški apokrif kot izhodišče postmodernističnega zatekanja k idealiteti

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 293–299   [ COBISS ID: 15062016 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JTJQMYUW ]

Lah, Andrijan
Obsežna knjiga o jugoslovansko-slovaških kulturnih stikih

Ključne besede: slovaško-jugoslovanski književni stiki


Strani / Pages: 301–303   [ COBISS ID: 15063296 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-QAWDXNNC ]

Košir, Polona
Besedišče slovenskega jezika ali besedišče publikacij v slovenskem jeziku?

Ključne besede: slovenski jezik - leksikologija


Strani / Pages: 303–308   [ COBISS ID: 15064320 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-RP50DHNU ]

Gjurin, Velemir
Iz besedišča Dalmatinovih Registrov I: geslo vamp

Ključne besede: slovenščina | zgodovina | reformacija | 16. stoletje


Strani / Pages: 308–310   [ COBISS ID: 15069184 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-5V44BMWH ]

Mahnič, Joža
Življenje in delo Štefana Barbariča

Ključne besede: Barbarič, Štefan


Strani / Pages: 311–312   [ COBISS ID: 15069952 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ODBTRX15 ]

Paternu, Boris
Jože Koruza (1935—1988)

Ključne besede: slovenska književnost | literarni zgodovinarji | nekrologi


Strani / Pages: 312–316   [ COBISS ID: 15070720 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MIXUGYQO ]

Sedej, Danijela
Bibliografija Štefana Barbariča

Ključne besede: bibliografija | osebna bibliografija


Strani / Pages: 317–329   [ COBISS ID: 15071232 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KZ23RUBY ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=216
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54