Pregled številke / Issue Contents

1987 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Rotar, Janez
Petinosemdesetletnica profesorja Janka Jurančiča

Ključne besede: Jurančič, Janko


Strani / Pages: 331–333   [ COBISS ID: 15296768 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-URJKZLNM ]

Toporišič, Jože
Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadžiću

Ključne besede: Kopitar, Jernej | Karadžić, Vuk Stefanović | Dobrovský, Josef


Strani / Pages: 335–350   [ COBISS ID: 15297536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XQGKBOYF ]

Toporišič, Jože
Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadžiću

Ključne besede: Kopitar, Jernej | Karadžić, Vuk Stefanović | Dobrovský, Josef


Strani / Pages: 335–350   [ COBISS ID: 15297536 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XQGKBOYF ]

Jembrih, Alojz
Vramčeva djela u slovenskoj stručnoj literaturi. (Uz 400. obljetnicu Vramčeve smrti 1587–1987)


Strani / Pages: 351–361

Gjurin, Velemir
Dvajset dozdevnic iz prvih dveh slovensko-hrvaških slovarjev

Ključne besede: dozdevnice | jezikoslovje | slovenski jezik | zgodovina slovenskega jezika | hrvaški jezik


Strani / Pages: 365–379   [ COBISS ID: 15298560 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ESBIXN1D ]

Pederin, Ivan
Djelo Friedricha von Gagern kao ideološki predložak nacizma

Ključne besede: avstrijska književnost | nemška književnost | Gagern von, Friedrich


Strani / Pages: 381–401   [ COBISS ID: 15298816 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZURKR4YB ]

Žerjal, Vita
Nenavadna zaznava resničnosti

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Ihan, Alojz


Strani / Pages: 403–413   [ COBISS ID: 15299328 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-FIQOX38D ]

Lavrič, Marjana
Tavčarjevo literarno obzorje

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Tavčar, Ivan


Strani / Pages: 415–425   [ COBISS ID: 15300096 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YAKG5YFA ]

Rus, Vida
Ob izidu dveh obsežnih leksikografskih del

Ključne besede: leksikografija | slovarji | dvojezični slovarji | romunščina | makedonščina | ocene


Strani / Pages: 425–426   [ COBISS ID: 15301120 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-AUPIKT8G ]

Jurančič, Janko
Bibliografija akad. Janka Jurančiča: ob njegovi 85-letnici

Ključne besede: bibliografija | osebna bibliografija


Strani / Pages: 427–432   [ COBISS ID: 15302144 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-DUQRTKPQ ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=213
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54