Pregled številke / Issue Contents

1987 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Vermeer, Willem
Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih. Prevedla Marta Pirnat


Strani / Pages: 237–257

Mitrović, Marija
Fantastika v delu Srečka Kosovela

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 259–267   [ COBISS ID: 15277312 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-0HG2JBGO ]

Snoj, Marko
'Strah in trepet' in 'groza in strah' – etimološka analiza praslovanskih leksemov *polx6 in *strax6


Strani / Pages: 269–275

Juvan, Marko
Poganjki literarnozgodovinske metode v Čopovi Literaturi Slovencev

Ključne besede: literarna zgodovina | literarna teorija | literary theory | literary history


Strani / Pages: 277–290   [ COBISS ID: 15278336 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NWE0JDKR ]

Seehase, Ilse
K znanstvenozgodovinskemu mestu Matija Murka. Prevedel Peter Weiss


Strani / Pages: 291–298

Kurent, Tine
Matematični izvor povesti o triglavskem zmaju, pesmi o Pegamu, Apokalipse in Rabelaisevih anagramov


Strani / Pages: 299–302

Grosman, Meta
Shakespearjevi soneti v slovenščini

Ključne besede: prevajanje | angleška književnost v slovenščini | Shakespeare, William


Strani / Pages: 303–320   [ COBISS ID: 15281152 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MIAOAEPW ]

Merkù, Pavle
Slovenska srednjeveška antroponomija ob romanski meji


Strani / Pages: 321–327

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=212
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54