Pregled številke / Issue Contents

1987 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Ob osemdesetletnici Borisa Merharja

Ključne besede: Merhar, Boris


Strani / Pages: 1–2   [ COBISS ID: 15249664 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-ZNSS6BJR ]

Neweklowsky, Gerhard
Lexikalische Übereinstimmungen im Nordwestlichen Südslawischen I


Strani / Pages: 3–16

Mahnič, Joža
Avtorjeva pisma kot pripomoček pri interpretaciji pesmi – nekaj primerov ob Župančiču

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 17–23   [ COBISS ID: 15251712 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-PKR5EPZW ]

Paternost, Jože
Strukturnopoetski prikaz samogovorov mrtvih v slovenskih nagrobnih napisih

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 25–50   [ COBISS ID: 15252736 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-UCMOEV89 ]

Pederin, Ivan
Slika Štajerske u Austrijskom zavičajnom romanu (Heimatroman)

Ključne besede: avstrijska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 51–63   [ COBISS ID: 15253504 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-MMEDXBSQ ]

Košir, Polona
Jezikovnostilne interpretacije proznih odlomkov na temo ljubezenska srečanja

Ključne besede: slovanska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 65–91   [ COBISS ID: 15254016 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-T10MMBNV ]

Komelj, Miklavž
Prvotni zapis Prešernove Ženske zvestobe

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije


Strani / Pages: 93–101   [ COBISS ID: 15255040 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8POQM8Q5 ]

Gjurin, Velemir
Ali je Rinijev kodeks tudi slovenski slovar

Ključne besede: jezikoslovje | zgodovina slovenskega jezika | zgodovina hrvaškega jezika


Strani / Pages: 103–114   [ COBISS ID: 15256064 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-JBBPR2P3 ]

Rotar, Janez
Profesor Dimitrije Vučenov (1911–1986)

Ključne besede: Vučenov, Dimitrije


Strani / Pages: 115–116   [ COBISS ID: 15256320 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-8DGMTW1I ]

Šimundić, Mate
Asim Peco: Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine

Ključne besede: srbohrvaški jezik - narečja


Strani / Pages: 116–120   [ COBISS ID: 15256576 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-YX8ZSEVC ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=210
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54