Pregled številke / Issue Contents

1985 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Snoj, Marko
Slovansko *porzd6n6 'prazen' in sorodno


Strani / Pages: 401–405

Štefan, Rozka
Matija Čop v Lvovskih Rozmaitoscih: iz gradiva za študijo o slovensko-poljskih literarnih stikih


Strani / Pages: 407–418

Toporišič, Jože
Delo Jakoba Riglerja

Ključne besede: jezikoslovje | jezikoslovci | slovenski jezikoslovci | akademiki | linguistics | linguists | Slovene linguists | academicians


Strani / Pages: 419–442   [ COBISS ID: 7690029 ]

Javornik, Miha
Odkrivanje nadrealističnih prvin v drami Slavka Gruma Dogodek v mestu Gogi


Strani / Pages: 443–452

Merkù, Pavle
Radovednost slovenista pred besednjakom muglizanskega narečja


Strani / Pages: 453–454

Ostromecka-Fraczak, Božena
Besedotvorne razvojne težnje v sodobni poljščini. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 454–459

Zelko, Ivan
Prekmurska ledinska imena in primerjava s panonskoslovenskimi imeni

Ključne besede: jezikoslovje | topografija | topografska imena | toponimija


Strani / Pages: 459–465   [ COBISS ID: 3643187 ]

Rus, Vida, Victoria Francu
Slovenska književnost v Romuniji

Ključne besede: slovenska književnost | prevajanje | prevajalci | prevodi v romunščino | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 466–470   [ COBISS ID: 44500578 ]

Rojs, Jurij
Slovar' russkogo jazyka v četyrex tomax

Ključne besede: slovarji | ruski jezik


Strani / Pages: 470–472   [ COBISS ID: 53764 ]

Borovnik, Silvija
Odmev živega človeka in krajine


Strani / Pages: 473–474   [ COBISS ID: 2234628 ]

Hladnik, Miran
Bibliografija znanstvenega in strokovnega dela Franca Zadravca: ob šestdesetletnici

Ključne besede: literarni zgodovinarji | bibliografije | 1954/1985


Strani / Pages: 475–484   [ COBISS ID: 4675938 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=205
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54