Pregled številke / Issue Contents

1985 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Skaza, Aleksander
Akademik profesor dr. Bratko Kreft


Strani / Pages: 307–309

Skaza, Aleksander
Roman "Peterburg" Andreja Belogo i problema literaturnogo sub"ekta. (Postanovka voprosa)


Strani / Pages: 311–314

Mečkovska, Nina
Samostalniški neosebni zaimki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih. Prevedel Jože Sever


Strani / Pages: 315–328

Ostromecka-Fraczak, Božena
Korytkov spev poljskih domoljubov in Prešernova Zdravljica. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 329–334

Rigler, Jakob
Ramovševa Morfologija slovenskega jezika. Prispevek je za tisk pripravil Jože Toporišič


Strani / Pages: 335–350

Nemec, Krešimir
Struktura romana S poti Izidora Cankara


Strani / Pages: 351–357

Toporišič, Jože
K neki kritiki Načrta pravil za novi slovenski pravopis


Strani / Pages: 359–385

Dolinar, Lojze
O metričnih načelih Stritarjevega verza


Strani / Pages: 387–400

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=204
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54