Pregled številke / Issue Contents

1985 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič, Jože
Gutsmanova skladnja

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | skladnja | zgodovina jezika | linguistics | Slovene language | syntax | history of language


Strani / Pages: 137–151   [ COBISS ID: 7692333 ]

Neweklowsky, Gerhard
Sprachliche Differenzierung innerhalb Trubars Katechismus von 1550


Strani / Pages: 153–161

Jembrih, Alojz
Matija Valjavec kao leksikograf i prinosnik Akademijina rječnika


Strani / Pages: 163–175

Pohl, Heinz Dieter
Slavische und romanische Oronyme in den Karawanken (und umliegenden Gebirgsgruppen)


Strani / Pages: 177–184

Reuther, Tilmann
Verbalbedeutung und Imperativgebrauch: Zum Problem der Intentionalität


Strani / Pages: 185–194

Gjurin, Velemir
Priponsko obrazilo -aš v slovenščini


Strani / Pages: 195–222

Lausegger, Herta
Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem


Strani / Pages: 223–230

Zadravec, Franc
Govorne oblike in jezik v Kranjčevem povojnem političnem romanu

Ključne besede: slovenska književnost | slovenski roman | literarne študije | Slovene literature | Slovene novel | literary studies


Strani / Pages: 231–237   [ COBISS ID: 7262253 ]

Leitner, Andreas
Wirklichkeitszerfall und Sinnverlust bei Hugo von Hofmannsthals Philipp Lord Chandos und Miroslav Krležas Filip Latinovicz


Strani / Pages: 239–246

Paternu, Boris
Kosovelova faza slovenskega pesniškega modernizma


Strani / Pages: 247–257

Zablatnik, Pavle
Drabosnjakova Komedija od zgubleniga sina


Strani / Pages: 259–270

Rotar, Janez
Fiktivno v prozi Vladana Desnice in Danila Kiša


Strani / Pages: 271–280

Bernik, France
Novejši pogledi na srednjevropske književnosti okrog 1900


Strani / Pages: 281–287

Pretnar, Tone
Kako mrčes naj ve, da vrtnica imena vrtnica zares je vredna: Jan Nepomucen Kaminski med Čopovimi poljskimi korespondenti


Strani / Pages: 289–299

Glušič, Helga
Iz geneze Kosmačeve proze


Strani / Pages: 300–304

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=203
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54