Pregled številke / Issue Contents

1985 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Kosmačevo pripovedništvo med arhaiko in modernizmom


Strani / Pages: 1–16

Mečkovska, Nina
Osebni zaimki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih: zgodovinski komentar k fragmentu kontrastivne slovnice. Prevedel Jože Sever


Strani / Pages: 17–25

Kos, Janko
Evropski izviri slovenskega romana v 19. stoletju


Strani / Pages: 27–50

Juvan, Marko
Književne odnosnice v poeziji Vena Tauferja

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | medbesedilnost | 20.st. | literarne študije | Slovene literature | Slovene poetry | intertextuality | 20th cent. | literary studies


Strani / Pages: 51–70   [ COBISS ID: 15153197 ]

Lenček, Rado L
Štrekljeva pisma Janu Baudouinu de Courtenayju in Baudouinova Štreklju


Strani / Pages: 71–100

Toporišič, Jože
Lenčkova struktura in zgodovina slovenskega jezika


Strani / Pages: 101–125

Šimundić, Mate
Petar Šimunović: Naša prezimena


Strani / Pages: 125–130

Jan, Zoltan
Slovenistični zbornik videmske univerze


Strani / Pages: 130–133

Polakova, Helena
O nekaterih problemih medsbojnega prevajanja slovenskega in češkega verza


Strani / Pages: 133

Oražem-Stele, Majda
Najden izvod Linhartove drame Miss Jenny Love


Strani / Pages: 135–136

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=202
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54