Pregled številke / Issue Contents

1984 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Konstantinović, Zoran
Prisustvo fenomenologije u savremenoj metodološkoj misli nauke o književnosti


Strani / Pages: 293–302

Mahnič, Joža
Župančičev esej o slovenstvu in njega odmevi


Strani / Pages: 303–316

Jošar, Cvetka
Izražanje s sredstvi prihodnosti v slovenščini in angleščini


Strani / Pages: 317–335

Matičetov, Milko
Prezrta objava 9 ziljskih pesmi z vtisi I. I. Sreznevskega ob reju pod lipo, zbijanu soda ipd


Strani / Pages: 337–355

Priestly, Tom M. S
O popolni izgubi srednjega spola v selščini: raznodobna rekonstrukcija. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 357–372

Raecke, Jochen
O pomenu kajkavščine v delu Miroslava Krleže. Prevedel Anton Janko


Strani / Pages: 373–384

Šimundić, Mate
Rečnik prezimena Šajkaške: XVIII i XIX vek


Strani / Pages: 385–388

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=201
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54