Pregled številke / Issue Contents

1984 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec, Franc
Kontakti – nekontakt i med slovenskim in srbskim simbolizmom


Strani / Pages: 1–9

Ondruš, Šimon
Slovensko dežela, slovaško dah in madžarsko videk


Strani / Pages: 11–17

Fikfak, Jurij
Elementi za branje Linhartove Županove Micke in Richterjeve Die Feldmühle

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska dramatika | zgodovina | Slovene literature | Slovene drama | history


Strani / Pages: 19–36   [ COBISS ID: 11475501 ]

Priestly, Tom M. S
O popolni izgubi srednjega spola v selščini: enodobni opis


Strani / Pages: 37–47

Mitrović, Marija
Razmišljanje o umetnosti kao značenjski sloj proze sa početka veka


Strani / Pages: 49–57

Korošec, Rajko
Bernikova monografija o Cankarjevem pripovedništvu


Strani / Pages: 59–62

Hladnik, Miran
Kratka pripovedna proza

Ključne besede: slovenska književnost | kratka proza | 1919-1921 | Slovene literature | short narrative prose | 1919-1921


Sinopsis: Prva tri leta po 1. svetovni vojni so bila na kratkoproznem področju v glavnemv znamenju nadaljevanja prejšnjega. Triletno obdobje razčlenjujemo zato, ker se v kratkem pripovedništvu še ni zgodilo toliko novega, drugačnega, da bi vidneje obarvalo to produkcijo, res pa je, da se je novo že napovedovalo. Novosti so se začele dogajati zlasti z letom 1922.


Abstract: The prose of the first three years after World War I was mainly the continuation of the previous. The three-year period is analyzed because there was not enough new and different in the short prose to visibly affect its production, but on the other hand, the new was in the making the new developments began in earnest in 1922.


Strani / Pages: 62–64   [ COBISS ID: 6371913 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-LLLOSO2X ]

Pretnar, Tone
Zmajev verz v navzkrižju "silabičnih" in "silabotoničnih" smeri sodobnega srbskega in hrvaškega zgodovinskega stihoslovja


Strani / Pages: 64–65

Jan, Zoltan
Italijanom o Slovencih


Strani / Pages: 65–68

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=198
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54