Pregled številke / Issue Contents

1983 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Pirnat, Marta
Stilna analiza besedila s stališča upovedovalnih določitev (2. del)


Strani / Pages: 153–174

Čar, Janko
Časovna in prostorska kompozicija Pregljevega romana Bogovec Jernej

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 175–185   [ COBISS ID: 5445677 ]

Paternost, Jože
Interdisciplinarni prikaz družbenega pomena jezika v slovenskih časopisnih osmrtnicah na dveh kontinentih


Strani / Pages: 187–205

Snoj, Marko
Dva leksema za pojem "luknja" v slovanskih jezikih


Strani / Pages: 207–212

Salnikov, Nikolaj
O kavzativu v slovenskem jeziku


Strani / Pages: 213–220

Ivić, Pavle
Standardni jezik Srba i Hrvata u drugoj polovini devetnaestog veka


Strani / Pages: 221–235

Pretnar, Tone
Od moderne k avantgardi


Strani / Pages: 237–238

Gjurin, Velemir
Neslovarskost Makedonsko slovenskega slovarj


Strani / Pages: 238–247

Kos, Janko
Henry Ronald Cooper jr.: Francè Prešeren


Strani / Pages: 247–251

Jakopin, Franc
Bibliografija slovanske sociolingvistike


Strani / Pages: 251–254

Barbarič-Novak, Nada
Literatura renesanse v luči sovjetskih in madžarskih raziskav


Strani / Pages: 254–256

Merkù, Pavle
Osebno ime v De Felicejevi knjigi I nomi degli Italiani


Strani / Pages: 256–257

Balbus–Kucia, Maria
Slovani v svetu antinorm Stanislawa Przybyszewskega. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 257–260

Merkù, Pavle
Prehod -l –> -u v tržaški slovenščini


Strani / Pages: 260–262

Šimundić, Mate
Zemljepisna motivacija staropoljskih osebnih imen


Strani / Pages: 262–264

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=196
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54