Pregled številke / Issue Contents

1983 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Barbarič, Štefan
Turgenjev in slovenska varianta 'poetičnega realizma'


Strani / Pages: 77–87

Paternu, Boris
Problem realizma in modernizma v povojni slovenski liriki (1945–1980)


Strani / Pages: 89–106

Rotar, Janez
Historistična projekcija v sodobnem jugoslovanskem romanu


Strani / Pages: 107–115

Stefanija, Dragi
Evoljucionnye processy v razvitii makedonskogo literaturnogo jazyka i drugih slavjanskih jazykov


Strani / Pages: 117–122

Toporišič, Jože
Zveneči ustnični nenosni nezaporniški soglasniki v slovanskih jezikih


Strani / Pages: 123–143

Zadravec, Franc
Socialistični realizem – zares že leta 1897?


Strani / Pages: 145–151

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=195
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54