Pregled številke / Issue Contents

1983 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bernik, France
Prežihova proza na temo druge svetovne vojne


Strani / Pages: 1–8

Pirnat, Marta
Stilna analiza besedila s stališča upovedovalnih določitev (1. del)


Strani / Pages: 9–35

Korošec, Rajko
Na poti k Cankarjevi Nini


Strani / Pages: 37–50

Pretnar, Tone, Miran Hladnik
Roman Jakobson in Slavistična revija

Ključne besede: jezikoslovci | Slavistična revija


Strani / Pages: 51–53   [ COBISS ID: 7083106 ]

Šivic–Dular, Alenka
Dragocen prispevek k slovenskemu imenoslovju

Ključne besede: slovenščina | onomastika | priimki | Mladika | slovenska zahodna meja


Strani / Pages: 53–55   [ COBISS ID: 33486434 ]

Barbarič-Novak, Nada
Pogledi na slovensko literaturo v razpravah Maje I. Ryžove


Strani / Pages: 56–60

Hamp, Eric P
Srbohrvaško cesta, slovensko cesta. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 60–61

Suhadolnik, Stanislav
Prešerniana v zagrebški narodni in univerzitetni knjižnici


Strani / Pages: 61–66

Novak, Vlado
Kopitarjev prevod srbske ljudske pesmi Smrt kraljevića Marka


Strani / Pages: 66–71

Skalička, Jiri
Po sledovih slovenske literature na Moravskem. Prevedla Albina Lipovec


Strani / Pages: 71–76

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=194
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54