Pregled številke / Issue Contents

1982 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos, Janko
Levstik in Andersen


Strani / Pages: 241–266

Kalenić, Vatroslav
Leksematska razina umjetničkog djela


Strani / Pages: 267–277

Čar, Janko
Poskusi slovenskega "velikega teksta" ali junaške epopeje


Strani / Pages: 279–303

Kaučič–Baša, Majda
Rodilnik zanikanja


Strani / Pages: 305–321

Pretnar, Tone
Rad bi svet odrešil..., pa ne boš odrešil sveta: Czeslaw Milosz o Fjordoru M. Dostojevskem


Strani / Pages: 323–333

Hladnik, Miran
Obsežni delovni obračun

Ključne besede: slovenska književnost | moderna | ekspresionizem | ocene


Strani / Pages: 335–341   [ COBISS ID: 4670050 ]

Pretnar, Tone
Zadravčev pogled na slovenski verz od simbolizma do ekspresionizma


Strani / Pages: 342–343

Hladnik, Miran
Slovenska zvrstna besedila

Ključne besede: slovenščina | zvrstnost | zborniki | ocene


Strani / Pages: 344–347   [ COBISS ID: 4671074 ]

Rode, Matej
Frazeologija v slovensko-srbskohrvatskem slovarju


Strani / Pages: 347–351

Kurent, Tine
Pismo Louisa Adamiča sestri Tončki 10. maja 1915


Strani / Pages: 352–355

Toporišič, Jože
Vatroslav Kalenić. 1931–1981


Strani / Pages: 357–360

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=192
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54