Pregled številke / Issue Contents

1982 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Leeming, Henry
Zapostavljan poljski slavist: Emil Korytko (1813–1839). Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 1–26

Mečkovska, Nina
Samomnožinski samostalniki v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih. Prevedel Vlado Nartnik


Strani / Pages: 27–46

Kos, Janko
Prešeren in bidermajer


Strani / Pages: 47–68

Toporišič, Jože
Kopitar kot branilec samobitnosti slovenskega jezika


Strani / Pages: 69–88

Daneš, Z. F
Ali sta KZR južnoslovanskega izvora?


Strani / Pages: 89–110

Pretnar, Tone
Slamnigova knjiga o naravi, zgodovini in kulturni določenosti hrvaškega verznega oblikovanja


Strani / Pages: 111–118

Pretnar, Tone
Panslavistični jezikovni manifest ali poskus slavizacije poljskega besedja?


Strani / Pages: 118–120

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=190
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54