Pregled številke / Issue Contents

1981 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Toporišič, Jože
Norma in predpis v Kopitarjevi slovnici


Strani / Pages: 123–148

Ivić, Pavle
Kopitarov uticaj na Vuka Karadžića i razvoj Vukovih shvatanja


Strani / Pages: 149–158

Ivić, Pavle
Kopitarov uticaj na Vuka Karadžića i razvoj Vukovih shvatanja


Strani / Pages: 149–158

Šaulić, Jelena
Kopitar i Mušicki


Strani / Pages: 159–170

Suhadolnik, Stanislav
Kopitarjeva (dopisovalna) slovenščina


Strani / Pages: 171–186

Orožen, Martina
Kako pojmovati Kopitarjevo opredelitev za ljudsko osnovo slovenskega knjižnega jezika


Strani / Pages: 187–200

Bernik, France
Kopitarjev in Čopov nazor o poeziji


Strani / Pages: 201–213

Rigler, Jakob
K članku o rezijanski besedi za polento


Strani / Pages: 215–218

Rode, Matej
Prvi rusko srbohrvaški frazeološki slovar


Strani / Pages: 219–222

Tokarz, Božena
Sodobna poljska veda o književnosti v zagrebški antologiji. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 226–229

Jakopin, Franc
Zdzislaw Stieber (1903–1980)


Strani / Pages: 230–232

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=187
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54