Pregled številke / Issue Contents

1980 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Šivic–Dular, Alenka
Območje znanstvenega zanimanja Franceta Bezlaja

Ključne besede: Bezlaj, Franc


Strani / Pages: 371–377   [ COBISS ID: 41012736 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-NTFNJ0R3 ]

Šivic–Dular, Alenka
Pomenoslovni in etimološki prikaz slovanskega ganati

Ključne besede: slovanski jeziki | glagol | semantika | etimologija


Strani / Pages: 379–394   [ COBISS ID: 33539682 ]

Toporišič, Jože
Kopitarjeva slovnica – oblikoslovje


Strani / Pages: 395–413

Schmalstieg, William R
Današnji pogled na Kopitarjevo delo

Ključne besede: Kopitar, Jernej


Strani / Pages: 415–424   [ COBISS ID: 41782272 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-XIQCTKSC ]

Gjurin, Velemir
Slovenski pravopis 1945


Strani / Pages: 425–445

Pretnar, Tone, Nenad Šućur
Umetniške možnosti ljudskega osmerca in deseterca v poeziji aljamijado 16. in 17. stoletja


Strani / Pages: 447–455

Barbarič, Štefan
Milan Marjanović kot slovensko-hrvatski literarni posrednik

Ključne besede: Marjanović, Milan


Strani / Pages: 457–474   [ COBISS ID: 42043392 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-A62AAPKD ]

Rotar, Janez
Profesor Emil Štampar, 1912–1980


Strani / Pages: 475–477

Čar, Janko
Literarna veda v Zborniku o razsvetljenstvu

Ključne besede: literarna veda | ocene in poročila | literary criticism | review


Strani / Pages: 477–481   [ COBISS ID: 5481517 ]

Stanonik, Marija
Nov prispevek V. E. Guseva k obravnavi protifašističnega pesnenja pri slovanskih narodih


Strani / Pages: 481–485

Toporišič, Jože
Stankiewiczeve študije o slovanski morfofonemiki in naglasu


Strani / Pages: 485–487

Hamp, Eric P
Rezijansko j#ist 'polenta'. Prevedel Stanislav Klinar


Strani / Pages: 487–488

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=185
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54