Pregled številke / Issue Contents

1980 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Prelom med romantiko in realizmom v slovenski liriki 19. stoletja

Ključne besede: slovenska književnost | lirika | zgodovinski pregledi


Strani / Pages: 241–250   [ COBISS ID: 7886390 ]

Korošec, Tomo
Medstava v luči besediloslovja in stilistike


Strani / Pages: 251–269

Bernik, France
Avtobiografični liki v Cankarjevi pripovedni fikciji

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | Slovene literature | Slovene prose | literary studies


Strani / Pages: 271–296   [ COBISS ID: 7435565 ]

Kos, Janko
Klasika in romantika v Prešernovi poeziji

Ključne besede: slovenska književnost | stilna obdobja | klasika | romantika | Prešeren, France


Strani / Pages: 297–310   [ COBISS ID: 11112246 ]

Hladnik, Miran
Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke

Ključne besede: slovenska književnost | pripovedke | Kekec | Vandot, Josip


Strani / Pages: 311–324   [ COBISS ID: 11112502 ]

Jože Toporišič, Jakob Rigler
Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. VI


Strani / Pages: 325–356

Lipovec, Albina
Nov prevod Prešernovih pesmi v češkem jeziku

Ključne besede: slovenska književnost | ocene in poročila | prevodi | češčina | Prešeren, France: Muj sen šel po hladine


Strani / Pages: 356–364   [ COBISS ID: 11112758 ]

Stanonik, Janez
Slovene Studies

Ključne besede: slovenska književnost | Združene države Amerike | Slovene literature | United States of America


Strani / Pages: 364–365   [ COBISS ID: 27643437 ]

Janko, Anton
Kolokvij o Augustu Leskienu v Leipzigu

Ključne besede: slavistika | konference | poročila


Strani / Pages: 365–368   [ COBISS ID: 41999616 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-KP4ABKOG ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=184
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54