Pregled številke / Issue Contents

1980 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kos, Janko
Motivi Prešernovega Krsta pri Savici in evropska literatura


Strani / Pages: 121–139

Toporišič, Jože
Teorija besedotvornega algoritma


Strani / Pages: 141–151

Zadravec, Franc
Cankarjevi folklorni junaki

Ključne besede: etnologija | literatura | ethnology | literature


Strani / Pages: 153–165   [ COBISS ID: 14886445 ]

Merkù, Pavle
O slovenskem terskem narečju

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | Terska dolina | narečja | tersko narečje | Beneška Slovenija | Italija | linguistics | Slovene language | Alta Val Torre | dialects | Venetian Slovenia | Italia | Italy


Strani / Pages: 167–178   [ COBISS ID: 17180205 ]

Skrt, Nataša
Nasilje v igrah Dušana Jovanovića


Strani / Pages: 179–197

Mečkovska, Nina
Samostalniški spol v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih


Strani / Pages: 199–218

Rigler, Jakob
Nekaj opažanj pri akutu na zadnjem zlogu v slovenščini


Strani / Pages: 219–222

Dular, Janez
Slovar slovanskega jezikoslovnega izrazja


Strani / Pages: 222–228

Korošec, Tomo
Češki enozvezkovni slovar


Strani / Pages: 228–233

Hladnik, Miran
Pripovedovalec in pripoved

Ključne besede: literarna teorija | pripovedovalec | ocene


Strani / Pages: 234–236   [ COBISS ID: 7084642 ]

Kos, Janko
Anton Ocvirk: (1907–1980)

Ključne besede: Ocvirk, Anton


Strani / Pages: 237–240   [ COBISS ID: 43969792 ]   [ Dlib.si URN:NBN:SI:DOC-HAZAATBG ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=183
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54