Pregled številke / Issue Contents

1979 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Bernik, France
Cankarjeva tradicionalna črtica

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | Slovene literature | Slovene prose | literary studies


Strani / Pages: 161–192   [ COBISS ID: 6251821 ]

Gjurin, Velemir
Pomenski razvoj besed izum in iznajdba


Strani / Pages: 193–206

Kožuh, Milena
Sonet v poeziji med obema vojnama. Njegova pogostnost in oblikovne posebnosti

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | metrika | soneti


Sinopsis: Soneti, objavljeni med l918 in 1941, so v slovenski poeziji zelo pogosti; vseh je 1227. Poleg tradicionalnih lastnosti so sorazmerno pogoste prenovitve v dolžini verza, v rimi, manj pa v skladenjski izpolnitvi kvartet in tercet


Strani / Pages: 207–213   [ COBISS ID: 1648438 ]

Pirnat, Marta
Izgovor črke l (u, w ali v) kot u


Strani / Pages: 215–229

Jože Toporišič, Jakob Rigler
Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. IV


Strani / Pages: 231–261

Toporišič, Jože
Poskus slovenske slovnice C. Vincenota


Strani / Pages: 262–291

Križaj, Martina
Pisava in oblikoslovje pri Pohlinu


Strani / Pages: 291–296

Stanonik, Janez
Ameriška slovenistika

Ključne besede: slovenska književnost | Združene države Amerike | Slovene literature | United States of America


Strani / Pages: 296–298   [ COBISS ID: 27643181 ]

Poláková, Helena
Češkoslovaška slavistika v letih 1918–1939. Prevedla Albina Lipovec


Strani / Pages: 299–302

Slawinska, Joanna
Iz primerjalne slavistike na Poljskem: Besedilo, jezik, poetika


Strani / Pages: 302–303

Barbarič, Štefan
Fran Petre: 1906–1978


Strani / Pages: 307–311

Buttolo, Frančiška; Pavčič, Meta
Bibliografija del Frana Petreta


Strani / Pages: 312–319

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=180
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54