Pregled številke / Issue Contents

1979 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec, Franc
Slovenski verz od 1895–1920


Strani / Pages: 1–32

Ryžova, Maja
Oton Župančič v Rusiji: k zgodovini prevodov Župančičevih del v ruščino. Prevedel Janez Zor


Strani / Pages: 33–66

Pretnar, Tone
Prvi slovenski prevod poljskega leposlovnega besedila v luči književnozgodovinskega procesa


Strani / Pages: 67–79

Jože Toporišič, Jakob Rigler
Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. III


Strani / Pages: 81–150

Bernik, France
Druga knjiga Paternujeve monografije o Prešernu

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarne študije | ocene in poročila | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies | review


Strani / Pages: 151–155   [ COBISS ID: 7413293 ]

Novak, Vilko
Slovenski pesniki v madžarščini

Ključne besede: prevodi | pesništvo | madžarski jezik


Strani / Pages: 155–157   [ COBISS ID: 4779827 ]

Jakopin, Franc
Bohuslav Havranek (30. 1. 1893—2. 3. 1978)


Strani / Pages: 158–160

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=179
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54