Pregled številke / Issue Contents

1978 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec, Franc
Oton Župančič in impresionizem ter simbolizem


Strani / Pages: 321–363

Rigler, Jakob
Akcentske variante: III. Nedoločnik


Strani / Pages: 365–374

Kowalska, Urszula
Problematika mita v sodobnih raziskavah kulture. Prevedel Nikolaj Jež


Strani / Pages: 375–390

Babić, Stjepan
Tvorba samostalnikov s priponskimi obrazili na -ka


Strani / Pages: 391–402

Ferkolj, Zdenka
Utopija v slovenski prozi 19. stoletja


Strani / Pages: 403–416

Petrič, Jerneja
Adamičevo prevajanje slovenskih umetnostnih del v angleščino


Strani / Pages: 417–441

Jakopin, Franc
Vzhodnoslovanski jezikoslovci


Strani / Pages: 443–447

Stanonik, Janez
Rudolfa Filipovića Englesko-hrvatske knjževne veze


Strani / Pages: 447–449

Jakopin, Franc
Christian S. Stang (15. 3. 1900--2. 7. 1977)


Strani / Pages: 453–455

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=178
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54