Pregled številke / Issue Contents

1978 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu, Boris
Levstikov Martin Krpan med mitom in resničnostjo


Strani / Pages: 233–252

Vidovič-Muha, Ada
Merila pomenske delitve nezaimenske pridevniške besede

Ključne besede: slovenščina | semantika | pridevnik


Strani / Pages: 253–276   [ COBISS ID: 21953378 ]

Tollefson, James W
Jezikovni stik in učenje jezikov v Sloveniji. Prevedel Velemir Gjurin


Strani / Pages: 277–286

Toporišič, Jože
Imenska določnost v slovenskem knjižnem jeziku


Strani / Pages: 287–304

Suhadolnik, Stane
P. Scherber, Slovar Prešernovega pesniškega jezika


Strani / Pages: 305–313

Rojs, Jurij
Pogostostni slovar ruskega jezika


Strani / Pages: 314–316

Rode, Matej
Prvi slovaško–slovenski slovar


Strani / Pages: 317–318

Rode, Matej
Bolgarski ozadnji slovar


Strani / Pages: 319–320

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=177
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54