Pregled številke / Issue Contents

1978 / Številka 2

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Pirjevec, Dušan
Andrićev Na Drini most


Strani / Pages: 115–145

Korošec, Tomo
Obnovitve v časopisnih naslovih


Strani / Pages: 147–160

Tokarz, Božena
Na poti k raziskovalno funkcionalni formuli toposa. Prevedel Tone Pretnar


Strani / Pages: 161–176

Jocić-Ambrož, Darinka
Avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča


Strani / Pages: 177–192

Bernik, France
Janežičev pogled na povest in novelo

Ključne besede: literarna zgodovina | slovenska proza | literarne študije | literary history | Slovene prose | literary studies


Strani / Pages: 193–197   [ COBISS ID: 7406381 ]

Smolej, Viktor
Meškove mladinske knjige


Strani / Pages: 199–208

Jože Toporišič, Jakob Rigler
Ob Urbančičevi kritiki Načrta pravil pravopisa in njegovem sestavku o veliki začetnici


Strani / Pages: 208–226

Rode, Matej
Ruski "šolski" slovar jezikoslovnega izrazja


Strani / Pages: 227–228

Kersche, Peter
Oton Župančič v nemških prevodih: bibliografija (2. del)


Strani / Pages: 229–231

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=176
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54