Pregled številke / Issue Contents

1978 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Pretnar, Tone
Metrika prevoda


Strani / Pages: 3–18

Kudelka, Viktor
Krleževa dramatika in njen evropski kontekts


Strani / Pages: 19–37

Gazdik, Jozef
Krčméryjevo 'pesniško prijateljstvo' z Otonom Župančičem


Strani / Pages: 39–44

Dular, Janez
Nova slovenska slovnica


Strani / Pages: 45–55

Jakopin, Franc
Ruski slovnični slovar


Strani / Pages: 55–62

Čar, Janko
Franc Zadravec, Agonija veljakov

Ključne besede: slovenska književnost | Zadravec, Franc: Agonija veljakov v Cankarjevi satirični prozi | literarne študije | Slovene literature | literary studies


Strani / Pages: 62–68   [ COBISS ID: 5481261 ]

Barbarič, Štefan
Južnoslovanske teme Laszla Hadrovicsa

Ključne besede: madžarski slavisti | jezikoslovci


Strani / Pages: 69–73   [ COBISS ID: 4779571 ]

Barbarič, Štefan
Priročni pregled prekmurskega slovstva


Strani / Pages: 73–75

Šivic–Dular, Alenka
A. P. Nepokupnyj, Balto-severnoslavjanskie jazykovye svjazi, Kijev 1976


Strani / Pages: 75–79

Urbančič, Boris
Nekaj pripomb k Načrtu pravil slovenskega pravopisa


Strani / Pages: 79–95

Kersche, Peter
Oton Župančič v nemških prevodih: bibliografija (1. del)


Strani / Pages: 96–106

Kos, Janko
Dušan Pirjevec: (1921–1977)


Strani / Pages: 106–109

Petre, Fran
V spomin Alfonza Gspana


Strani / Pages: 109–112

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=175
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54