Pregled številke / Issue Contents

1976 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Kreft Bratko
Belinski o Dostojevskem


Strani / Pages: 343–366

Kos Janko
Vloga in ustroj lirskega subjekta v Prešernovi poeziji

Ključne besede: slovenska književnost - kritika in študije | Prešeren, France


Sinopsis: Ob problemu lirskega subjekta v Prešernovih pesmih razprava odpira in opisuje tiste plasti, ki so za strukturo tega lirskega sveta odločilne. Hkrati poskuša zarisati spremembe, ki se kažejo v razvoju lirskega subjekta od prvih Prešernovih pesmi prek zrele dobe do zadnjih lirskih besedil, da bi s tem odgovorila na nekatera odprta vprašanja o historični določenosti Prešernove lirike


Strani / Pages: 367–392   [ COBISS ID: 1642294 ]

Lenček Rado
O morfofonemski tipologiji slovenskega velelnika


Strani / Pages: 393–408

Barbarič Štefan
Ideje humanizma v delih slovenskih protestantov


Strani / Pages: 409–420

Kudělka Viktor
Jugoslovanska dramatika v času moderne in njen evropski kontekst


Strani / Pages: 421–435

Rigler Jakob
Junkovićeva kajkavska teorija in slovenščina


Strani / Pages: 437–465

Bernik France
Prva knjiga Paternujeve monografije o Prešernu

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska poezija | literarne študije | ocene in poročila | Slovene literature | Slovene poetry | literary studies | review


Strani / Pages: 465–470   [ COBISS ID: 7403565 ]

Logar-Pleško Alenka
Zbornik razprav o rusko-jugoslovanskih literarnih zvezah


Strani / Pages: 470–472

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=170
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54