Pregled številke / Issue Contents

1976 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Glušič Helga
Analitična doslednost in ustvarjalni pogum Murje Boršnikove


Strani / Pages: 3–9

Winner Thomas G.
Poetika Romana Jakobsona


Strani / Pages: 11–28

Toporišič Jože
Stilistika skladenjskih pojavov

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | skladnja | stilistika | linguistics | Slovene language | syntax | stilistics


Strani / Pages: 29–38   [ COBISS ID: 8182317 ]

Paternu Boris
Izhodišča Prešernovega sonetizma

Ključne besede: Prešeren, France | sonetizem | slovenska književnost | študije


Strani / Pages: 39–55   [ COBISS ID: 291091 ]

Zadravec Franc
Subjektivne in objektivne osnove Cankarjeve satire


Strani / Pages: 57–70

Kmecl Matjaž
Pregljev Plebanus Joannes


Strani / Pages: 71–82

Koruza Jože
Prežihov Voranc in ljudska tradicija


Strani / Pages: 83–101

Dolinar Darko
Literarna umetnost v delu Franceta Kidriča

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | Slovene literature | literary history


Strani / Pages: 105–108   [ COBISS ID: 9070381 ]

Eri-Birk Marijana
Pogostnost in skladenjska vloga sklonov v besedilu Šeligovega Triptiha Agate Schwarzkobler


Strani / Pages: 119–126

Müller Jaka
Ob Bernikovi izdaji Pisem Frana Levca

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | ocene in poročila | Slovene literature | literary studies | review


Strani / Pages: 127–135   [ COBISS ID: 8809261 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=168
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54