Pregled številke / Issue Contents

1975 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Skaza Aleksander
Bratko Kreft dostojevskolog


Strani / Pages: 3–26

Rigler Jakob
O zgodovini klasificiranja slovenskih dialektov

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | dialektologija | narečja | slovenska narečja | zgodovinski prikazi | linguistics | Slovene language | Slovene dialects | dialectology | dialects | historical presentation


Strani / Pages: 27–40   [ COBISS ID: 7487789 ]

Stabéj Jože
Slovarnik Vid (Dominik) Penn


Strani / Pages: 41–57

Mańczak Witold
Etimologija besede kumъ


Strani / Pages: 59–66

Hamp Eric P.
On the dual inflexions in Slovene


Strani / Pages: 67–70

Paternu Boris
Martinovićev Prešeren

Ključne besede: slovenska poezija | literarna zgodovina | ocene knjig | Slovene poetry | literary history | review


Strani / Pages: 71–79   [ COBISS ID: 8487469 ]

Skaza Aleksander
Tvorcheskie raboty uchenikov Tolstogo v Yasnoj Polyane


Strani / Pages: 80–84

Legiša Lino
Marija Pirjevec, Srečko Kosovel: Aspetti del suo pensiero e della sua lirica


Strani / Pages: 84–85

Legiša Lino
Dopolnilo h kranjskemu "Zapisniku" 1899-1900


Strani / Pages: 85–86

Škafar Ivan
Iz dopisovanja med škofom J. Szilyjem in Miklošem Küzmičem v zvezi s sedmimi Küzmičevimi knjigami (Ob 170-letnici Küzmičeve smrti)

Ključne besede: korespondenca | dopisovanje | pisma


Strani / Pages: 87–112   [ COBISS ID: 4779315 ]

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=164
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54