Pregled številke / Issue Contents

1974 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Prešernova osebnost

Ključne besede: slovenska književnost | literarne študije | Prešeren, France


Strani / Pages: 383–423   [ COBISS ID: 2770230 ]

Svane Gunnar
Crkvenobesednički program Klimenta Ohridskog


Strani / Pages: 425–444

Božič Zoran
Podoba govorne slovenščine v TV-igri Avtostop Dušana Jovanovića

Ključne besede: slovenščina | glasoslovne značilnosti | televizijske igre | Jovanović, Dušan: Avtostop | razprave


Strani / Pages: 445–475   [ COBISS ID: 7708210 ]

Stanonik Marija
Problematika slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva iz let 1941 do 1945


Strani / Pages: 477–499

Pretnar Tone
Poljska antologija slovenske poezije


Strani / Pages: 499–511

Smolej Viktor
O Slovenskem gledališkem leksikonu


Strani / Pages: 511–519

Šivic-Dular Alenka
Staročeský slovník

Ključne besede: češčina | stara češčina | slovarji | Staročeský slovník | ocene


Strani / Pages: 519–522   [ COBISS ID: 33531746 ]

Stabéj Jože
Hermannov nemško-slovenski slovar


Strani / Pages: 522–523

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=163
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54