Pregled številke / Issue Contents

1974 / Številka 1

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Zadravec Franc
Tavčarjev literarni in politični nazor v letih 1919-21 ter Ivan Cankar


Strani / Pages: 1–30

Suhadolnik Stane
Frekvenčna analiza besedišča v Tavčarjevi povesti Cvetje v jeseni

Ključne besede: jezikoslovje | slovenščina | slovenska književnost | besedišče | analiza | linguistics | Slovene language | Slovene literature | word-stock analysis


Strani / Pages: 31–40   [ COBISS ID: 8377645 ]

Bernik France
Erotika v nekaterih Tavčarjevih proznih delih

Ključne besede: slovenska književnost | slovenska proza | literarne študije | erotika | literarni motivi | Tavčar, Ivan


Sinopsis: Erotika je bistveni sestavni del pripovedništva Ivana Tavčarja (1831 do 1923), enega najvidnejših predstavnikov slovenskega romantičnega realizma. Najvišjo stopnjo erotičnosti pa kažejo pisateljeve pripovedi z avtobiografskim ozadjem. Razprava odkriva in razčlenjuje strukturo erotike v Tavčarjevih proznih delih.


Strani / Pages: 41–53   [ COBISS ID: 2578486 ]

Brnčič Vera
Belinski pri Slovencih


Strani / Pages: 55–64

Gjurin Velemir
Interesne govorice sleng, žargon, argo

Ključne besede: slovenščina | socialne zvrsti | sleng | žargon | argo


Sinopsis: Sleng, žargon


Abstract: Slang


Strani / Pages: 65–81   [ COBISS ID: 24270178 ]

Grošelj Milan
Prof. Karel Oštir – petinosemdesetletnik


Strani / Pages: 83–88

Stabéj Jože
Še o Mihaelu Zagajšku


Strani / Pages: 89–95

Dolgan Marjan
Modernizem v zahodno- in južnoslovanskih književnostih

Ključne besede: slovanske književnosti | literarne študije | Slavic literature | literary studies


Strani / Pages: 96–99   [ COBISS ID: 5479213 ]

Berkopec Oton
Aškerčeva pisma Čehom


Strani / Pages: 99–121

Šivic-Dular Alenka
Čakavska rič

Ključne besede: hrvaške revije | Čakavska rič | ocene


Strani / Pages: 122–124   [ COBISS ID: 33529954 ]

Šivic-Dular Alenka
Blaž Jurišić, Rječnik govora otoka Vrgade, uspoređen s nekim čakavskim i zapadnoštokavskim govorima, II.


Strani / Pages: 124–125

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=160
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54