Pregled številke / Issue Contents

1972 / Številka 4

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Problem nadrealizma v sodobni slovenski liriki


Strani / Pages: 377–406

Kmecl Maljaž
Iz slovenske literarnozgodovinske periodizacije

Ključne besede: slovenska književnost | literarna zgodovina | realizem | 19.st. | literarne študije | Slovene literature | literary history | realism | 19th cent. | literary studies


Strani / Pages: 407–417   [ COBISS ID: 7539501 ]

Ludvik Dušan
Dopolnila k imenom zdravilnih rastlin


Strani / Pages: 419–425

Krakar Lojze
Prvi ohranjeni slovenski prevodi iz Goetheja


Strani / Pages: 427–437

Rigler Jakob
Zbrano delo I Frana Ramovša


Strani / Pages: 439–456

Pretnar Anton
Eugeniusz Czaplejewicz, Adresat jako kategoria poetyki


Strani / Pages: 457–459

Rojs Jurij
Grujićev Russko-serbskoxorvatskij škol'nyj slovar'


Strani / Pages: 459–463

Pretnar Anton
Georgi Stalev, Makedonskiot vers


Strani / Pages: 463–468

Ludvik Dušan
Viri srednjeveške živalske basni


Strani / Pages: 468–472

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=155
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54