Pregled številke / Issue Contents

1971 / Številka 3

  
Celotna številka je dostopna na / Entire issue can be accesed at: 

Paternu Boris
Avantgardizem v navzkrižju struktur

Ključne besede: slovenska književnost | 20.st. | literarne študije | Slovene literature | 20th cent. | literary studies


Strani / Pages: 241–271   [ COBISS ID: 7537709 ]

Orožen Martina
Oblike z deležnikom na n/t in s se v tekstih 18. (in 19.) stoletja


Strani / Pages: 273–292

Dolinar Darko
Thomas Mann in slovenska javnost. Glasovi o Thomasu Mannu v slovenskem periodičnem tisku med obema vojnama


Strani / Pages: 293–315

Jakopin Franc
V. V. Martynov, Slavjanskaja i indoevropejskaja akkomodacija

Ključne besede: jezikoslovje | slovanski jeziki | indoevropski jeziki | ocene in poročila | linguistics | Slavic languages | Indo-European languages | review


Strani / Pages: 317–323   [ COBISS ID: 8087085 ]

Paternu Boris
Nova razprava o Goetheju pri Slovencih

Ključne besede: nemška književnost | Slovenija | ocene knjig | German literature | Slovenia | review


Strani / Pages: 323–326   [ COBISS ID: 8310829 ]

Kalenić Vatroslav
Primerjalna slovnica slovanskih jezikov Stjepana Ivšića


Strani / Pages: 327–330

Glušič Helga
Lino Legiša, V ekspresionizem in novi realizem


Strani / Pages: 330–334

Rotar Janez
Dimitrije Vučenov, O srpskim realistima i njihovim prethodnicima


Strani / Pages: 334–339

Berkopec Oton
Ivan Cankar v čeških prevodih in v luči češke publicistike do konca leta 1918


Strani / Pages: 340–351

Rajhman Jože
Admontska "Biblia sacra"


Strani / Pages: 351–352

https://www.srl.si:443/index.php?id=stevilka&num=150
Spremenjeno / Changed: 14. 11. 2012, 14:54